Hvis du ønsker å legge til flere vedlegg i samme e-postmelding, kan du klikke på plussikonet eller på knappen “Vedlegg” på verktøylinjen. Da vil du få frem flere vedleggsfelter i vinduet og kan legge til flere vedlegg på vanlig måte. Disse vil automatisk komme frem i oppgavelisten og kalenderen hos den ansatte som er tildelt oppgaven. Du kan også endre på oppgaver du har opprettet for andre ansatte helt til den ansatte selv har vært inne og lagret den samme oppgaven.

  • Man kan velge å opprette et produkt som heter f.eks “Innestående” og knytte dette produktet til en balansekonto.
  • Så du må bruke trådløse hodetelefoner og trådløse ørepropper.
  • Viser innkjøpsordrer med ordreemne som inneholder angitt tekst.
  • CRM-modulen inneholder ekstra rapporter for salgsmuligheter.

Kunngjøringer opprettes ved å velge “Ny kunngjøring” fra verktøylinjen på siden Samhandling – Kunngjøringer. Nye diskusjonstråder opprettes ved å velge “Nytt tema” fra verktøylinjen på siden Samhandling – Diskusjonsforum. Tidspunkt den ansatte logget seg på XS Office sist. Status for ressursene vises med flagg av ulik farge. Ressursene kan reserveres/bookes for fritt valgt periode (se Samhandling – Ressursbooking). Bookingen av ressurser er også synlig i både din private kalender og i gruppekalenderen.

Rapport For Privat Kjøring For Ansatte

Viser liste over alle oppgaver knyttet til valgt prosjekt. Viser liste over alle avtaler knyttet til valgt amtlib.dll windows 10 prosjekt. Viser liste over alle møter knyttet til valgt prosjekt. Viser faktiske registreringer knyttet til prosjektet (salgsordrer, inngående bilag og timeregistreringer). Angir totalt antall ulike ressurser i bruk i prosjektplanen fordelt på aktiviteter.

Hvorfor Mangler Det Regnskapskontoer I Kontolisten?

I dialogvinduet som kommer frem må du angi/verifisere emne og dato samt angi en krediteringsårsak. Angir en liste over og summering av varelinjer og tekstlinjer som er med i fakturaen. Her har du mulighet til å skrive ut ordrelinjelisten samt velge om du vil vise ekstra linjer med beskrivelser fra ordrelinjene eller ikke.

Du kan opprette nye brukere under Agro fra menylinjen, og videre Oppsett og Tilgangskontroll. Under vises en oversikt over Altinn-roller som kreves for å sende ulike oppgaver fra fagsystem (f.eks. Agro Økonomi). I tillegg til å delegere roller, må datasystemet registreres i Altinn. Timeføring oppleves ofte som en kjedelig jobb, samtidig som dette er superviktig siden det danner grunnlag for både lønn og fakturaer. Her kommer appen som gjør timeføring både morsom, rask og enkel for deg og dine ansatte.

Leave a Reply